mede door de windrichting een andere kant opgevaren en zo vroeg is er nog niemend op het water

 datum  omschrijving  afstand  tijd gem/500m hartslag tempo omstandigheden
 13-8-2019  ED op LangeSloot rihting Warten

3950

4003

 21:26,5

21:18,9

 2:42,8

2:39,7

 

22

22

BF=1-2(W)schuin tegen, 7,5-8,5 m/haal

idem schuin mee, 8-8,5 m/haal 

gign wel redelijk lekker, blijft mijns inziens te langzaam, moet een prikkel hebben om harder te gaan.